Открихме 41 вида цели. Ти се нуждаеш само от тези 2 вида

1.6/5 - (10 votes)

Определянето на целите в живота може да бъде предизвикателство. Това е така не само, защото трябва да определите какво точно искате да направите с живота си, но и защото наличната информация за цели може да се окаже объркваща.

Ако например потърсите в уеб пространството, ще откриете всякакви видове цели. Пълно е със статии от типа „Съществуват „Х“ вида цели, a ето и какво да направиш“. В крайна сметка броят им е наистина голям  и това може да бъде объркващо. Всъщност всичко може да бъде далеч по-просто.

Направихме подробно проучване в уеб пространството и събрахме най-популярните видове цели. В настоящата статия ще обобщим цялата информация, преминавайки накратко през основните. След това ще ви покажем как могат да бъдат комбинирани по лесен и удачен начин, за да се избегне цялата тази сложност.

Накрая ще имате само два типа цели и това е всичко, което ви е необходимо, за да поставите и постигнете своите лични цели.

Да започваме! Списъкът, който ще разгледаме, както вече споменахме, съдържа най-популярните видове цели:

 •  крайни цели, цели-средства (End goals, Means goals)
 •  дългосрочни цели, краткосрочни цели (Long term goals, Short term goals)
 •  идеали, цели (Ideals, Goals)
 • ГКДЦ (BHAG)
 • цели-предизвикателство (стречинг цели), SMART цели (Stretch goals, SMART goals)
 • стратегически цели, специфични цели  (Strategic goals, Objectives)
 • видове цели, определени от различни области в живота
 • други видове цели

Ако този списък по някакъв начин ви изглежда твърде дълъг или вече сте добре запознати с видовете цели отидете директно на абзаца, описващ двата типа, като кликнете тук.

Крайни цели и материални цели (End Goals и Means Goals)

Едно от най-известните схващания, което много ни допада, е за целите -средства и крайните цели. Казано накратко, това са:

Крайните цели – определят резултатите, с които не бихте желали да правите компромиси. Те описват ясно какво искате и би трябвало да ви дават насока в живота. Ролята им е да ви мотивират и вдъхновяват.

Цели-средства (материални цели) – определят един от многото начини за достигане на крайните цели. Може да определите какви са различните цели-средства, които ще ви помогнат да осъществите крайната цел и така да изберете собствен път за постигането й.

Дългосрочни цели и краткосрочни цели (Long term goals и Short term goals)

Названията на тези цели говорят сами за себе си.

Дългосрочната цел е нещо, което искате да направите в не толкова близко бъдеще. Тя изисква време и планиране. Това не е нещо, което може да свършите тази седмица или тази година. Дългосрочните цели обикновено отнемат една година и повече.

От друга страна, краткосрочната цел е нещо, което искате да постигнете в близко бъдеще: днес, тази седмица, този месец или до края на годината. Или с други думи, краткосрочната цел е това, което искате да постигнете скоро. Този вид цели се реализират за най-много 12 месеца.

Идеали и цели (Ideals и Goals)

Това е еднa от най-добрите концепции на тема цели, която може да намерите в интернет. Нейният автор е Дан Съливан. Ето какво казва той:

„Когато си представим бъдещето, в съзнанието си имаме идеал в зависимост от това какъв напредък желаем да постигнем в конкретни области. Целта на идеала е да ни мотивира емоционално. Вълнуващо е да се пренесем в бъдещето, което виждаме като по-добро, по-голямо, по-успешно, формирано от опита ни или картина на това, което искаме да постигнем.

Важно е обаче да признаем, че идеалът не е средство за измерване, а има за цел да вдъхновява и да осветява пътя напред, за да видим какви би трябвало да са целите ни.

Целта, от друга страна, е точка, която всъщност можем да постигнем, защото има измерими характеристики.“

Това е кратък цитат от обучение, което горещо препоръчваме.

Големи космати дръзки цели/ ГКДЦ (Big Hairy Audacious Goals/ BHAG)

Терминът „Big Hairy Audacious Goals“ е въведен от Джеймс Колинс и Джери Порас през 1994 г. във връзка с определянето на бизнес цели. С течение на времето този вид цели започва да става част и от определянето на лични цели.

BHAG обикновено е визия, която описва бъдещето за 10 и повече години напред. Тя трябва да ви прави гъвкави и да ви води като същевременно помага да определите на кое да кажете „Да“ и на кое „Не“, докато следвате пътя към целта.

BHAG може също да е лична представа за визия. Къде се виждате в близките 5 или 10 години? Кои са смелите и важни неща, които бихте искали да постигнете?

Цели-предизвикателство (стречинг цели), SMART цели (Stretch goals, SMART goals)

Тези два типа не е задължително да вървят ръка за ръка, но в комбинация работят доста успешно, затова решихме да ги разгледаме заедно.

Стречинг целите ви вдъхновяват да мислите мащабно и ви фокусират върху голямата картина. За да бъдат постигнати, те изискват да стигнете предела на възможностите си. Представляват предизвикателство, което надхвърля значително настоящото ниво на способности на конкретния човек.

Този тип цели стимулират, принуждават ви да действате по-умно, да работите усърдно по пътя към постигане на по-трудните цели и да постигате повече, отколкото ако си поставите лесна цел.

Поставяйки си стречинг цел, знаете, че може да не я постигнете на 100%. Движейки се в правилната посока обаче, вероятно ще постигнете впечатляващи резултати.

А сега: начинът, по който постигате стречинг цели, може да е посредством прилагане на SMART цели.

Акронимът SMART означава цели, които са специфични, измерими, постижими, реалистични и ограничени във времето. Именно те ни помагат да изготвим план за действие, с което т. нар. разтеглива цел да бъде реализирана.

 • Специфични (Specific) – бъдете конкретни за това, което искате да постигнете;
 • Измерими (Measurable) – трябва да можете да проследявате напредъка;
 • Постижими (Achievable) – трябва да можете да определите конкретни стъпки за постигане на целта.
 • Реалистични (Realistic) – целта трябва да е реалистична и да е свързана с вашата стречинг цел. Уверете се, че действията, които предстои да предприемете, за да постигнете целта си, са изцяло под ваш контрол;
 • Ограничени във времето (Time-bound) – целта ви трябва да има краен срок.

Поставянето на SMART цели носи яснота създава структура и възможност за проследяване на целите.

Стратегически цели и специфични цели  (Strategic goals and Оbjectives)

Стратегическите цели са цели, които желаете да постигнете за голям период от време (2-5-10 години), следвайки стратегически план. Те са съобразени с вашата мисия и визия според вашите силни и слаби страни, възможности и заплахи.

Специфичните цели помагат да постигнете своите големи цели. Те дават възможност да се движите смело напред и ако ги завършите, ще сте още по-близо до достигането на по-голямата стратегическа цел.

Видове цели според сферата на живот и други видове цели

Съществуват много други видове цели, за които може да сте чували, както и такива, за които най-вероятно не сте.

Например, различни видове цели могат да бъдат поставени в отделни области от живота: финансови цели, цели по отношение на здравето, цели за благотворителност, лични цели за растеж, семейни цели, бизнес цели… и така, схващате идеята. Те са специфични заради сферата на живот и не са (но могат да бъдат) определени  по размер (малък или голям) или времеви период (дълги или кратки).

Не толкова популярни са: Пасивни и активни цели (ако се чудите, пасивните цели са, когато трябва да устоите не правите нещо), Под-цели/ Главни цели, Негативни/ Позитивни цели (въпреки че не мога да схвана идеята да се следват негативни цели, но това е друга тема на разговор), умствени/ емоционални/ физически цели, времеви/ цели, лични/ социални цели, конкретни/ възможни/ невъзможни цели, постигнати/ цели, към които амбициозно се стремим, стари/ нови цели, лесни/ трудни и т.н.

Както виждате, има наистина твърде много видове цели. Не е трудно да се объркате, особено ако искате да поставите и да започнете да постигате целите си, вместо да се впускате в хиляди теории и идеи как да ги определите и разделите.

Нека видим как различните видове могат да бъдат комбинирани и опростени, за да оформите силна и проста дефиниция. Тя ще ви помогне да се движите напред и да постигате целите, вместо да влизате в парализа на анализа.

И както споменахме в началото, ще има само два вида цели

Нека ви представим двата вида цели, а след това ви покажем как те обхващат и другите видове цели, за които споменахме по-горе. По този начин, само с два вида, ще имате ясен и прост старт за поставяне на целите си.

Първи вид: „визия“

Това е тип цел, която не е лесно измерима или изобщо не може да бъде измерена. Всъщност, не е нужно да бъде измерена и дори не е нужно да опитвате.

Една визия не е задължително да е сложна, а просто да отговаря на въпроса “какво искам”, т.е. тя определя желания резултат и не отговаря на въпроса “как да го постигна”. За да определите една визия, е достатъчно да знаете какво искате да имате/ да постигнете/ да бъдете.

Този вид цели определя сферата на вашата визия за бъдещето в следващите 2-5-10-25 или повече години. Възможно е също така целта да е безкрайна. Може да нямате абсолютно никаква представа как да я осъществите и първоначално да изглежда трудно постижимо. Целта на визията е да ви даде посока за това как искате да живеете, да се развивате и да направите света едно по-добро място.

В най-добрия сценарий това е … 25-годишна визия.

Въпросът е, че не е много лесно да я определим, особено в началото. За да направите това, ще ви е нужна яснота за това какво искате в живота си. Ако никога до момента не сте поставяли подобна цел, съветът ни е да започнете с 2 до 5 годишни визии, а след това, когато преглеждате годишно целите си, да коригирате и разширите визиите си, докато не достигнете до 25-годишната визия.

Нещо, което може да ви помогне, е да отговорите на въпроса “Какво няма да се промени в следващите 25 години?”. Кои са нещата в този бързо развиващ се свят, които искате и винаги ще искате? Здраве? Любов? Мир? Добро финансово състояние? Помислете за това.

В същото време, въпреки че целта е голяма/далечна, понякога може да имате ясна идея и стратегия за това как да я постигнете. Добър пример в този смисъл са визиите, свързани с финансите. Например: “След 20 години искам да бъда богат”.

Ако имате ясна финансова стратегия за следващите, да речем 20 години, за инвестиционните продукти, които ще купите и ясна сметка за достигане на желания резултат, тогава пътят е ясен.

Това не означава да не сменяте стратегията или инвестираните продукти през годините, но означава, че от сегашната перспектива, е ясно как ще го реализирате.

В едно изречение: Визиите представляват вашето виждане за бъдещето и описват какво желаете от следващите 25 години.

Втори вид: „90-дневни цели“

Това са измерими цели, които се определят от действие. Могат да бъдат започнати и постигнати, следвайки план от една или повече следващи стъпки (действия). Затова, определяйки я, си задайте въпроса “Как?”. 90-дневните цели се определят от:

 • действие (каква изненада 🙂 );
 • критерии, по които да сте 100% сигурни, кога целта е завръшена;
 • краен срок.

90-дневната цел е това, което трябва да постигнете, за да направите следващата стъпка към желаната визия: правите план и следвате постигането на целта в рамките на 90 дни.

Наборът от 90-дневни цели (дори ако е само една цел) е това, което определя стратегията ви. Или обратното – ако имате стратегия за постигането/подобряването на визията, тогава 90-дневните цели са стъпките, които трябва да направите по пътя към целта.

Тези стъпки са с ограничен или неограничен брой. Гледайки в бъдещето, може да ги видите като далечни, като следа и дори смътни, разкриващи всяка следваща стъпка, само когато стъпите на предишната.

90-дневната цел е това, за което определяте следващите стъпки.

Нека видим сега как някои от другите видове попадат в категорията на визиите или на 90-дневните цели.

Предлагаме ви визуално представяне – диаграма “Визия за живот”

ВИЗИИ

 • мечти крайни цели визия за различни области от живота
 • опит дългосрочни цели определяне какво желаете
 • растеж стречинг цели
 • принос стратегически цели обикновено неизмерими
 • ГКДЦ/BHAG

90-ДНЕВНИ ЦЕЛИ

 • пари цели-средства стъпки по пътя към визиите
 • власт краткосрочни цели определяне как да действате и краен срок
 • възможности специфични цели измерими
 • умения цели
 • навици

СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ

 • следващи/а малки/а стъпки/а
 • повтарящи се задачи

 

Визиите обхващат:

 • Крайните цели – опит, развитие, принос – всички те не са измерими. Определяте какво искате и не се опитвате да отговаряте на въпроса как са постигнати. Подхождат перфектно на визията.
 • Дългосрочни цели – “След 20 години искам да стана милионер” “Искам да построя къщата на мечтите си в следващите 5 години”, “Искам да се оженя и да създам семейство с много деца в следващите 10 години”. Това са дългосрочни цели и определят визията за големите неща в живота.
 • Стречинг цели – както вече знаете, тези цели са нещо, което нямате представа как да постигнете и са извън зоната ви на комфорт. Те са това, за което мечтаете, но е и доста страшно да отидете отвъд тях. С други думи, това е нещо, което определя визията ви за мечтан живот.
 • Идеали – това са идеалите как искате да растете, да живеете, да направите света по-добро място за живеене. Отново визия за живота ви.

90-дневните включват:

 • Цели-средства – инструмент за постигане на крайните цели. Иначе казано, знаете как да ги постигнете – с действие.
 • Краткосрочни цели – лесни за разбиране, което ги прави и лесни за следване. Това, което ви трябва, е действие.
 • SMART цели/ Специфични цели – конкретни и измерими цели, които са ограничени във времето. И, за да спазите крайния срок, трябва да предприемете необходимите действия.

Накрая, след всичко казано, е време да обобщим. Да се опитвате да мислите за много типове цели може да доведе до объркване и чувство на неудовлетвореност. По-лошото е, че може да ви попречи да постигнете това, което искате. Правете нещата опростено и се придържайте само към два вида цели: Визии и 90-дневни цели.

Визиите определят какво искате за различните области в живота си, а 90-дневните цели определят как ще постигнете визиите.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Искаш ли една безплатна статия на седмица за постигане на цели по имейл?

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close