Ключ №3: Действие [извадки от книгата]

Rate this post

Продължаваме с поредицата от най-ценни моменти от книгата „4-те ключа за постигане на цели“. Тук ще разгледаме ключ №3 – действието, или как да превърнем мечтите в реални стратегии.

„Визия без действие е просто халюцинация.“

С този цитат от Томас Едисон започва частта от книгата, посветена именно на действието.

Думите на великия визионер и изобретател, променил завинаги начина на живот на човечеството, определено тежат. Ако всички негови идеи бяха останали просто в ума му или на хартия, днес нямаше да знаем името му.

За съжаление всички сме виждали как толкова много хора имат страхотни идеи и грандиозни планове, но оставят мечтите им да умрат безславно. Защото така и не се осмеляват да направят нужната първа крачка: никога не стигат до реално действие.

Не става само с мечти

Мечтите са нещо прекрасно, а ясната визия и посока в живота ни дават спокойствието, че ние сами управляваме лодката, вместо да се носим безцелно по вълните. Интернет пространството е пълно с мотивационни речи и вдъхновяващи цитати, които помагат на хората да повярват в себе си, в своите възможности и да се осмелят да живеят живота, който искат, вместо да губят годините си. За съжаление от тях няма полза, ако не се предприеме действие.

Ключ в системата „Приятел за цели“

Неслучайно именно действието е сред основните фактори за постигане на всякакви мечти. Но в системата „Приятел за цели“ залагаме не просто на хаотични и разнопосочни дейности, а на тясната им връзка с визията.

Ако сме непрестанно активни и не спираме да правим най-различни неща, тогава денят, месецът, животът ни е напълно зает. Но без идея за нашата дестинация, накрая ще останем просто това: заети. Докато ние искаме да сме успешни.

Затова на първо място изясняваме къде искаме да отидем (визията, или ключ №2), след което започваме да работим в тази посока (с 90-дневни цели, или ключ №3. А както ще видим и по-нататък – с постоянни малки стъпки – ключ №4). Разбира се, през целото време ни подкрепя приятелят ни за цели – ключ №1.

Визията като отправна точка за действие

Визията дава посоката. Може да не вървим по най-прекия път или само направо, но трябва да имаме яснота къде искаме да стигнем.

Разбира се, че няма как да знаем първоначално как точно да постигнем визията в която и да е сфера от живота си – за здраве, финанси, взаимоотношения, кариера, свободно време и т.н.

Нещо повече: за постигането на която и да е визия има много повече от един начин.

Но трябва да намерим нашия. А това става не с предварителни планове и графици за от днес до след 30 години, а чисто и просто с поставяне на първата цел в тази посока.

Наричаме я 90-дневна цел за действие.

90-дневната цел, или ключ #3 за успех

Тя е стратегията, с която постепенно да се доближаваме до своята визия.

Необходимо първо да вземем решение и да се ангажираме с действие.

В системата Приятел за цели на всеки три месеца поставяме по една 90-дневна цел, свързана с някоя от нашите визии (оптимално са 3 за тримесечието). Ангажираме се, че ще работим по избрания начин и не го променяме, преди да са изтекли 90-те дни.

Характеристиките на 90-дневната цел са следите:

 • Тя е обвързана с визията: краткосрочен тип цел за напредване към дългосрочната, голямата мечта.
 • Обвързана е с действие, което зависи единствено от нас.
 • Тя дава информацията, на база на която анализираме и решаваме стратегията занапред: дали да я сменим, или да продължим с постоянство по същия начин.

Защо 90 дни?

След дълги лутания, проби и грешки, стигнахме до извода, че 90 дни са оптимален период.

От една страна, 90 дни са достатъчно кратък срок, в който повечето хора успяват да поддържат постоянството си и да правят действията, с които са се ангажирали.

В системата това е закон: не сменяме стратегията, докато не изминат 90-те дни. В противен случай няма да имаме реална и обективна база за преценка дали тя работи.

От друга страна, тримесечието е и достатъчно дълъг срок, в който да натрупаме опит и също така да дадем възможност на избрания начин на работа да доведе до някакъв ефект. Той ще ни ориентира как да продължим със следващата 90-дневна цел.

Но ако вървим по хронологичен ред, всичко започва със самата дефиниция на целите. Изненадващо, тя често е толкова некоректна, че може сериозно да навреди!

Формулировката на целта може да ни помогне – или да ни провали

Според едно университетско изследване, около 94% е делът на хората, които не спазват поставените новогодишни цели и се отказват след две седмици. А какво ако едно от основните предизвикателства се крие още в самото начало – по време на дефиниране на целите?

Погрешно поставената цел е подготовка за провал. И понеже много хора ползват най-популярния модел за целеполагане – така наречените SMART[1] цели, тук ще покажем как те могат да ни заблудят и всъщност да ни попречат да успяваме.

SMART целите, или защо те не са толкова “smart”

По дефиниция те са конкретни, измерими, постижими, ориентирани към резултат и ограничени във времето. На пръв поглед всичко това изглежда логично, но капаните не са за подценяване.

 • Изискването да са „постижими“ класифицира този тип цели като краткосрочни, тип проектни. Ако си поставяме само такъв ти цели, а още по-лошо – ако ги дефинираме като „новогодишни“ или за цяла година/ по-дълъг период, ние ограничаваме собствения си потенциал да постигаме повече. Затова в системата „Приятел за цели“ има визия (смели, далечни, вдъхновяващи мечти) и 90-дневни цели (краткосрочните стратегии за постигането им).
 • Изискването да са „обвързани с резултата“ вече на 100% подкопава шансовете ни за успех! Защото така поставяме контрола извън себе си, не се ангажираме с конкретна стратегия, която да следваме, и се фиксираме върху резултата – а той много рядко зависи от нас.

Не можеш да контролираш резултата. Можеш да контролираш единствено собствените си действия.

Ето и как да се подготвим за успех:

Как да дефинираме 90-дневните си цели

Както стана ясно, 90-дневите цели не са самоцелни, а винаги са замислени така, че да ни придвижват напред към нещо по-голямо. В този смисъл те са много по-вдъхновяващи от SMART целите.

А за правилната им формулировка има само две условия:

 • Да представляват наши конкретни действия;
 • Тези действия да са изцяло и единствено зависещи от нас.
 • Желаният краен резултат да е компонент от целта дотолкова, че да индикира към какво се стремим, без обаче да е фактор при измерването на успеха.

Няколко примера за правилно и грешно

В книгата събрахме различни примери, улесняващи читателя да възприеме идеята и да дефинира сам целите си за различни области от живота. Тук накратко илюстрираме какъв е принципът, чрез един пример от сферата на здравето, с когото вероятно мнозина биха се припознали:

 1. „Да отслабна“ – напълно обща формулировка, която не може да бъде измерена. Това не е цел по никакви критерии.
 2. „Да сваля 5 кг.“ – малко по-добре, но все още твърде общо, липсва период и действие.
 3. „Да сваля 5 кг. до 3 месеца“ – това е от „любимите ни“ SMART цели. Вероятно вече виждаш проблема: резултатът не зависи от теб. Дали за 3 месеца ще свалиш 3, 5 или 7 килограма, няма как да знаеш. Така зададена, целта не предполага конкретно действие и стратегия от твоя страна, а само маркира резултата – нещо извън теб.

Можем да продължаваме още дълго. Но нека видим нашето предложение за дефиниция:

„Да ходя на фитнес 3 пъти седмично в продължение на 90 дни. Желан краен резултат: свалени 5 кг.“

Измерването и решение за посока

При 90-дневните цели измерването става на база действието. След трите месеца поглеждаме назад и проверяваме дали сме правили всичко, което сме задали – в случая дали сме спортували 3 пъти седмично всяка седмица.

Успели сме, ако сме изпълнили зададения от нас самите ангажимент за действие, а не ако сме постигнали желания резултат.

Това е много полезно поради няколко причини.

Първо, изключително мотивиращо е. Ако просто правиш това, което си решил и то с постоянство, ти постигаш целта си!

Второ, дава възможност да анализираш стратегията по обективни критерии и да прецениш как да продължиш. Например ако си свалил 4 килограма, значи си на прав път и ти трябва още малко време. Но ако си свалил 2, може би трябва да коригираш действията си – да увеличиш честотата/ интензитета на тренировките; или да добавиш нови компоненти към стратегията – да промениш начина си на хранене, да пиеш повече вода, да спиш повече часове и т.н.

На края на тримесечието измерваме действията, а не постигнатия резултат.

Цел тип експеримент

Невинаги знаем най-прекия път към нашата мечта. Затова правим най-доброто, на което сме способни към този момент. Избираме го на база нашите разбирания, опит и ресурси.

Понякога просто пробваме с определена стратегия за тримесечието, за да видим как ще потръгне.

Наричаме тези цели „90-дневна цел за експеримент“. Важи за всякакви области от живота – бизнес, кариера, финанси, личен живот и т.н. След като 90-те ди изминат, решаваме дали това е било ефективно и дали е за нас, или не. Целите за експеримент могат буквално да ни спасят от най-голямата опасност: дълго време да преследваме цели, които не са нашите истински.

Увереност или действие = кокошката или яйцето?

Ако когато се изправиш пред нова, голяма и предизвикателна цел, усещаш необходимост  да изчакаш малко докато се подготвиш по-добре, докато натрупаш повече опит и увереност преди да действаш, то ти не си единствен.

А реално е точно обратното!

Преди да има увереност има действие. Трябва просто да започнеш. След първата малка крачка и с получените резултати, нова информация и перспектива, идва малко повече увереност и за втората крачка. След нея пък ще сме още малко „по-напред с материала“ и ще се чувстваме по-комфортно с още по-голям скок напред. Този модел на генериране на увереност е цикличен, а двигателят е само и единствено действието.

За да преодолеете страховете си и да започнете да постигате успехи, е необходимо да натрупате увереност за смели крачки напред. Но начинът за генериране на увереност е само един – стартирането на реалната работа по вашата цел. С първите малки крачки напред и с първите научени уроци ще придобиете смелост и ще започнете да се отърсвате от дълбоко вкоренените ви вярвания и истории, които винаги са ви спирали.

Да се подготвим за успех

Най-лесно е, когато още при поставянето на самата цел настроиш процеса за успех, а не за провал.

Съсредоточи се върху действието, а нека а желаният резултат да маркира посоката. Тогава в твоите ръце е действието и имаш възможност да постигаш прогрес, увереност, все по-значими неща и да вървиш напред към визията си.

Действието е всичко

Формулата е простичка: (визия + 90-дневни цели + малки стъпки) умножено по фактора приятел за цели.

Ако искаш съвет какво да направиш, ще ти дадем два:

 1. Започни;
 2. Не спирай.

И ще завършим отново със сентенция, публикувана в книгата ни – любим цитат от Уейн Грецки: “Пропускаш 100% от изстрелите, които не направиш”.

 

 

[1] SMART – абревиатура на: Specific (специфични/ конкретни), Measurable (измерими), Achievable (постижими), Result-based (ориентирани към резултата), Time-bound (ограничени във времето).

One thought on “Ключ №3: Действие [извадки от книгата]

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Искаш ли една безплатна статия на седмица за постигане на цели по имейл?

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close