12-те споразумения за съгласуване с приятеля ти за цели още сега

Rate this post

Да си го кажем направо – това да си приятел за цели не е като да си приятел за бира.

Нужно е редовно да отделяш време за срещите ви; да изградиш дългосрочни отношения на доверие и подкрепа; да бъдеш опората, мотиваторът, будната съвест на твой близък по отношение на целите му. И всичко това докато гониш своите собствени.

Да си приятел за цели е една комплексна „работа“, която се отплаща неимоверно – с изпълнен с постижения и удовлетворение живот. Но тя изисква взаимност и добро разбиране на всичките и компоненти и отговорности. Няма да се уморим да повтаряме, че комуникацията и правилно поставените очаквания могат да спестят много проблеми.

Затова не е прекалено да наречем „споразумения“ всичко, с което се ангажираш, когато встъпваш в едно такова партньорство. И в духа на нашата система и желанието ни да те улесним максимално, ние го събрахме в дузина ясни и кратки формулировки.

Черно на бяло, с подпис и печат

Е, може и без печат.

Идеята на писмените споразумения е, че в този вид те имат малко повече тежест от изговорените. Освен това можеш да се връщаш към тях и да ги препрочиташ, когато нещо изскочи от ума ти.

Както целите е добре да са писмени, същото се отнася и за споразуменията. Нещата се забравят.

И най-сърдечно те приканваме: ако си съгласен с тях, подпиши ги. Не, няма да дължиш неустойка при неспазване. Този символичен акт от страна на двамата приятели за цели просто би означавал, че сте наясно с предстоящото и двамата имате съгласието да правите нещата по устновения ред.

Ето ги и тях, с кратко разяснение.

#1 Съгласявам се да отделям по 20 минути всяка седмица за телефонен разговор, независимо дали съм готов с целите си и независимо дали съм действал или не по тях.

Да започнем с осъзнаването, че занапред с твоя човек ще имате един константен ангажимент.

А именно да се чувате всяка седмица. Заедно да правите ревизия на седмичните си стъпки и да споделяте плановете си за предстоящите.

Превърнете този телефонен разговор в навик, защото той е пряко свързан с навика да следваш целите си. А той те води към успеха.

И независимо в коя точка на света се намирате, в колко натоварен период сте и дали изобщо сте успели да направите прогрес по целите си, не губете тренинг и се чувайте всяка седмица.

Остава да уточните помежду си кога.

#2 Нашият ден и час за седмично “чуване” е: ….

Още сега решете заедно в кой ден и час от седмицата ще провеждате този телефонен разговор.

Нашата препоръка? Неделя вечер или понеделник сутрин. В тези часове още пазиш пресен спомена за всичко, свързано със стъпките от изминалата седмица, а новата тепърва започва.

Фиксирайки и спазвайки един и същи ден, вие се освобождавате от ангажимента да се уговаряте всеки път наново. Просто сложи едно напомняне на телефона си „да звънна в 8:00ч“ и си готов.

#3 Мое задължение е да прекъсна приятеля за цели по време на разговора, ако не спазва структурата си и минава над 10 мин. Свободна дискусия по целите е възможна след структурирания преглед и ако двамата сме съгласни и имаме време.

Това споразумение има за цел да вдъхне малко спокойствие.

Няма причина да се чувстваш неудобно да спреш приятеля си, когато се разпилява в разказване на истории надълго и широко. Прекъсвай смело, обидени няма да има.

Всеки може да е интересен събеседник в един разговор за собствените цели. Проблемът е, че в дългите приказки и прескачането от тема в тема може и никога да не стигнете до основната структура на разговора:

Какво си направил през изминалата седица. Ако не си успял с нещо – защо и какво смяташ да направиш занапред, за да не се случва. Какви са планираните ти стъпки за предстоящата седмица.

Едва след като минете през тези точки, можете да си дадете бонус време за „лирически отклонения“.

#4 Моята цел е да задавам въпроси. Няма да се опитвам да давам съвети, освен ако приятелят за цели не ме е помолил за това.

С това се отказваш да му пускаш „непоискани търговски съобщения“.

Идеята е, че като приятел за цели ти имаш една много важна задача – да му помогнеш сам да разбере и открие какво трябва да направи.

Много е лесно да прожектираш върху останалите своя опит и наблюдения, своя светоглед. Трудното и ценното е да не го правиш – да се въздържиш, за да си от истинска помощ на човека до теб.

А ако имаш опит и много добро разбиране на материята? Тогава използвай го, за да задаваш истински въпроси, които да доведат другия до осмисляне и прозрение.

Това, което работи за теб, никак не е задължително да работи и за мен. Ничий опит не е универсален.

#5 Когато ми задава въпроси ще отговарям кратко и ясно, като ще се стремя да не разказвам истории.

Ако не си изпълнил една от стъпките си за седмицата и те попитат „защо“, пред теб стоят две алтернативи.

Можеш да отговориш в стил „разказ с елементи на разсъждение“. Представяш детайлна информация за всичко – от измиването на зъбите си в понеделник сутринта, през всеки твой час от седмицата, в съчетание с това как си се почувствал и за какво си мислел точно тогава. А някъде там да търсиш обяснението (или оправданието?) защо така и не си стигнал до действие по целта си.

Може би усещаш, че не това е правилният начин.

Всъщност вторият възможен отговор отразява „тънкостта на занаята“ – да устоиш на изкушението и да отговориш по същество. Звучи нещо подобно на това: „Седмицата започна с неочаквано дълги срещи, към средата изскочиха неотложни проблеми за решаване в работа и към края не ми остана време да направя стъпката.“

Знаем, че не е лесно, но се постарай да овладееш евентуалните си пориви да влизаш в детайли и да излизаш от времеви рамки. Прекъсвай се сам, за да не се налага приятелят ти да те прекъсва.

#6 Мое задължение е да върна приятеля си към целите, ако е отпаднал и не действа по тях. Това ще направя ненатрапчиво и без осъждане, като се опитам да се свържа с него и да разбера какво се е случило.

Най-силната страна на нашата система, нейното ядро е именно социалният елемент – уникалната форма на подкрепа.

Като приятели за цели, ти и твоят човек имате силата взаимно да се изправяте на крака, ако отпаднете от целите си. Затова е от ключово значение и двамата да сте с правилната нагласа, че сте готови да го направите на всяка цена – да спасите отсрещния от провал и последващо самобичуване.

Самосезирай се в точния момент. Ако усетиш, че нещо не е наред и приятелят ти е в риск, побързай да го потърсиш и да му подадеш ръка. Бъди готов, че може би ще се опита да избягва разговора ви, или ще срещнеш отпор, но в никакъв случай не го оставяй сам.

Все пак спазвай благоприличие и не му звъни денонощно, за да му „пилиш на главата“. Бъди настойчив и същевременно дискретен! (Казахме ли ти, че не е лесно 🙂 )

#7 Ще отделям половин ден на всеки 90 дена, за да прегледам изминалото тримесечие и да планирам следващото заедно с приятеля си за цели.

Това споразумение, както и следващото, има функцията да напомня за ангажимента ви да провеждате и физически срещи за преглед на визиите и стратегиите ви.

#8 Ще отделям време един път годишно за преглед на моите визии и 90-дневни цели заедно с приятеля си за цели.

Накратко:

Тримесечите и годишните срещи не бива да се отлагат или пропускат. Благодарение на тях стабилизираш посоката, в която вървиш. Виж повече в статията ни за смисъла от срещите с приятеля ти за цели.

#9 Ще се старая да подкрепям приятеля си за цели дори, когато не разбирам неговите цели или начините за постигане.

Интересно е колко близки и същевременно различни могат да са хората и колко феноменална може да е дистанцията в гледната им точка. За теб 10 набирания са повод за гордост, а неговата норма е 100? В такъв случай бързо ще се убедиш, че е излишно да прожектираш своите разбирания върху другия. Единствената ти роля е да го подкрепяш безрезервно.

В това отношение ние сме идеален пример.

Макар да имаме сходни визии, двамата напредваме към тях по съвсем различни пътища. Независимо дали говорим за финанси или здраве и фитнес, подходите ни нямат нищо общо. И все пак проявяваме разбиране към чуждия начин за постигане на целта, уважение към неговия избор и се стараем да сме максимално полезни.

#10 Моето намерение е да следвам системата дългосрочно и да проявавам фокусиран интерес както към моите, така и към целите на приятеля си.

Това е „две в едно“.

От една страна, намерението за дългосрочен ангажимент означава, че влизаш в тези отношения с идеята те да са устойчиви във времето. И все пак удачно е да подходиш към тях с 90-дневен експеримент. Така можеш да тестваш дали сте се избрали правилно и дали имате възможност и желание да следвате системата.

От друга страна говорим за това да запазиш искрен и ангажиран интерес към стремежите и усилията на човека до теб. Дори да не ги разбираш напълно, слушай внимателно и се опитвай да формулираш въпросите така, че той да стигне до ценни за него самия осъзнавания.

#11 Целите на моя приятел са конфиденциални и аз няма да ги споделям с други хора.

Като във всяка връзка и всяко партньорство, доверието е в основата и на тези отношения.

И макар че според нас е добре да споделяш целите си с повече хора, все пак това е личен избор. Ако приятелят ти желае да направи своите цели публично достояние, това е само и единствено негово решение.

#12 Желанието ми е в дългосрочен план да изградим доверие и да мога да споделям с приятеля за цели всичките си цели, независимо дали са професионални или лични.

Тази последна уговорка също е свързана с ключовото за вашите отношения доверие.

Идеята е двойката приятели за цели да изгради една комфортна среда на подкрепа без осъждане. От един момент нататък трябва да можете да си споделяте всички цели. За да си помагате ефективно, е необходимо да си вярвате, да нямате тайни един от друг и да се осмелите да споделите мечтите си.

Готов ли си?

Е, това бяха те – 12те най-важни неща, за които е добре да имате еднакво разбиране. Съгласен ли си? Готов ли си да ги направиш за приятеля си за цели? А той за теб? Ако да, разпечатайте ги и ги подпишете.

Ако не… Ще се радваме! Това означава, че подхождаш отговорно, а не с лека ръка. Че преценяваш трезво своите възможности и смяташ, че не си склонен да спазваш горните ангажименти.

Решението е твое. В случай, че си намерил човека, с когото заедно осъзнато сте готови да поемете по пътя към успеха, тогава напред!. Следващата ви стъпка е първата седмична среща. А от нас очаквай нови вълнуващи теми.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Искаш ли една безплатна статия на седмица за постигане на цели по имейл?

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close